Değerlerimiz

  • Yasal yükümlülükler ve etik kurallara uymak.
  • Bilimsel yaklaşımla Ar-Ge çalışmalarımızı yürütmek.
  • Paydaşlarımızın güveninin ve memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve onlar için değer yaratmak.
  • İnsan sağlığına ve çevreye önem vermek.
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemek ve verimliliğini üst düzeye taşıyacak ortamlar sağlamak.